ECC GAMES Newsletter

Nowości zawsze na czas.

© 2010-2019 ECC GAMES S.A. Proudly created by Wix.com

  • Grey Facebook Icon
Strefa inwestora

1. ECC GAMES S.A.

ECC Games S.A. jest spółką działającą w segmencie gier wideo. Podstawowa działalność Emitenta oparta jest na modelu związanym z tworzeniem oraz produkcją gier, w tym zarówno własnych autorskich gier, jak również udział w tworzeniu i produkcji gier innych podmiotów. Emitent dywersyfikuje swoje portfolio gier poprzez tworzenie gier zarówno na platformy mobilne jak i stacjonarne w formule Premium i Free-to-Play.

W ramach prowadzonej działalności Emitent skupia się na dwóch kluczowych rodzajach produkcji tj: (1) produkcji gier z segmentu Premium opartych na autorskich pomysłach Emitenta na platformy PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One oraz Nintendo Switch, oraz (2) produkcji gier z segmentu Free-to-Play (gra dostępna za darmo dla szerokiej grupy odbiorców, opierająca model monetyzacji na mikro-płatnościach i wyświetlaniu reklam w grze) na platformy mobilne Android oraz iOS opartych na sprawdzonych markach. Emitent w ramach realizacji strategii działalności, wyszukuje na rynku growym gry, które jego zdaniem posiadają duży potencjał związany z poprawieniem ich jakości oraz monetyzacji, następnie w ramach współpracy z twórcą danej gry, podejmuje się za wynagrodzeniem wyprodukowaniem ich kolejnych części. Takie podejście zdaniem Emitenta umożliwia minimalizację ryzyka związanego z wydawaniem nowych gier z segmentu Free-to-Play oraz pozwala na optymalizację kosztów produkcji takich gier (Emitent tworząc nową wersję gry bazuje na kodzie źródłowym poprzedniej części).

2. WŁADZE SPÓŁKI

 

Zarząd

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Informatykę i Ekonometrię oraz podyplomowe studia Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w Warszawskiej szkole Filmowej.

Założyciel Spółki, od kilkunastu lat związany z branżą̨ gier komputerowych, pracował jako Project Manager dla CI Games, min. przy Sniper: Ghost Warrior 1. 

Odpowiedzialny za Business Development oraz koordynację kluczowych projektów spółki.

Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, w 2007 roku ukończył studia magisterskie na Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk na kierunku Inżynieria Programowo-Sprzętowa.

Zajmuje się produkcją gier komputerowych od kilkunastu lat. Prowadził projekty dla CI Games w tym m.in.: Sniper: Ghost Warrior 1 i Terrorist Takedown 3.

W spółce odpowiada za projektowanie i programowanie gier oraz za rekrutację i nadzorowanie pracy zespołu programistów.

Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Związany z branżą finansową od 2009 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dużych bankach i firmach doradztwa finansowego. Przez kilka lat pracował w KPMG, gdzie zajmował się projektami audytowymi i doradczymi dla największych spółek z sektora finansowego.

Odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii finansowej spółki, przygotowanie rocznych budżetów i długoterminowych planów finansowych, w tym ich analizę i sprawozdawczość, oraz relacje inwestorskie.

Rada Nadzorcza

Maciej Małysz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, na której ukończył studia licencjackie na kierunku Ekonomia oraz magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Od 2012 r. związany z funduszem Inovo Venture Partners. W Inovo Maciej Małysz odpowiada za nowe inwestycje w spółki działające w modelu SaaS, wsparcie strategiczne oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Wśród zrealizowanych inwestycji i spółek portfelowych, które wspiera są m.in. Brand24 – jeden z globalnych liderów social listening dla małych i średnich przedsiębiorstw, Booksy – dostawca oprogramowania do umawiania wizyt i zarządzania salonem oraz Sotrender – największa polska spółka tworząca narzędzie do analityki własnych kanałów w mediach społecznościowych.

Jakub Trzebiński – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie na Wydziale Polonistyki ukończył specjalizację Marketing, PR, Dziennikarstwo. Pisał m.in. dla: Magazynu CD-ACTION, portalu Polygamia.pl, Magazynu FILM, portalu Stopklatka.pl, portalu Muzyka.pl, Magazynu LADOS. Odbywał staże w TVN 24, Polsat News, Wprost, PolskaPresse. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach Ultimate Games S.A., Movie Games S.A., Duality S.A. oraz Big Flat Potato S.A.

 

Szymon Okoń – Członek Rady Nadzorczej

Partner w Kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. oraz pracownik naukowy na stanowisku Adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Szymon Okoń posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa uzyskany w 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu oraz stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów uzyskany w 2014 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2012 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa, w 2011 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo. Studiował również na London School of Economics and Political Science oraz Edinburgh Napier University. Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółkach Boombit S.A., Cloud Technologies S.A. oraz CS Group S.A.

Marek Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Współzałożyciel i członek zarządu spółki Web2Print sp. z o.o., która tworzy globalne, chmurowe rozwiązania IT dla branży poligraficznej i drukarskiej, a także udziałowiec i prezes zarządu spółki Key2Print sp. z o.o.

Paulina Żelazowska - Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, w której ukończyła studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Od ponad 10 lat kieruje działem księgowości spółki akcyjnej. 

3. AKCJONARIAT

Imię i nazwisko /

nazwa akcjonariusza

PlayWay S.A.

Piotr Wątrucki

Inovo sp. z o.o. Venture I SKA

Jakub Traczyk

Liczba akcji

(w szt.)

5.440.000

2.550.000

2.398.522

1.000.000

Udział w ogólnej liczbie głosów

(w proc.)

Udział w kapitale zakładowym

27,15

12,73

11,97

4,99

1

2

3

4

544 000.00

255 000.00

239 852.20

100 000.00

5

Pozostali

8.646.222

43,16

864 622.20

20.034.744

100,00

2 003 474.40

4. STRUKTURA PRZYCHODÓW

Produkty i usługi

01.01.2017 –
31.12.2017

Udział

01.01.2018 –
31.12.2018

Car Mechanic Simulator (urządzenia Mobilne)

Pozostałe

159 000

400 000

72%

28%

218 000

863 000

Razem

559 000

1 081 000

Udział

80%

20%

*w ramach przychodów netto ze sprzedaży Spółka wykazuje przychody ze świadczenia usług deweloperskich (tworzenie gier komputerowych na rzecz podmiotów trzecich) oraz przychody z tytułu reklam w aplikacjach mobilnych

5. Wyniki Finansowe

01.01.2017-31.12.2017

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Zmiana stanu produktów

Koszty działalności operacyjnej

Zysk/starta ze sprzedaży

1 119 858,49

559 281,46

560 577,03

752 407,84

367 450,65

2 494 220,76

1 080 940,88

1 413 279,88

1 962 296,81

531 923,95

01.01.2018-31.12.2018

Zysk/starta z działalności operacyjnej

234 197,93

501 823,82

Zysk/ starta netto

215 459,33

496 377.32

1 114 683,33

1 126 197,46

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

147 221,83

238 255,38

-1 700 577,89

Strata z lat ubiegłych

-1 700 793,68

31.12.2017

31.12.2018

Kapitał zakładowy

Kapitał własny

Aktywa trwałe

Zapasy

Należności krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1 847 760,00

2 003 474,40

2 542 411,64

4 044 050,55

81 732,68

111 717,07

1 371 471,59

2 788 842,13

121 018,65

250 912,71

1 114 683,33

1 126 197,46

6. STRATEGIA

ROZWOJU

Emitent dąży w perspektywie najbliższych lat do stania się jedną z wiodących firm tworzącej gry na różne platformy o tematyce motoryzacyjnej. Aktualnie zespół Emitenta pracuje nad symulatorem zawodów driftingowych - Drift19. W ramach pracy nad produkcją gry Drift19, zespół Emitenta opracował innowacyjny mechanizm – narzędzie umożliwiające tworzenie kolejnych gier o tematyce motoryzacyjnej. Jednocześnie w perspektywie kilkunastu miesięcy Emitent planuje rozpocząć produkcję oraz wydanie kilku nowych gier opartych na tematyce motoryzacyjnej.

7. OTOCZENIA

RYNKOWE

Według Enterprise Europe Network rynek gier wideo to najszybciej rozwijający się sektor rozrywki na świecie. Sektor ten nie jest tylko adresowany do dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych jako forma spędzania czasu wolnego.

W Globalnym Raporcie Games Market Newzoo.com oszacował, że w 2016 roku przychody rynku gier osiągnął poziom 99,6 mld USD. Według analityków firmy Newzoo zajmującej się badaniem globalnego rynku gier przychody branży w 2016 r. wyniosły 101,1 mld USD. Dla porównania przychody w 2015 r. wyniosły 91,8 mld USD, co oznacza wzrost wartości rynku prawie o 10 mld USD w ciągu jednego roku. Na koniec 2017 r. Newzoo prognozuje wartość światowego rynku gier na poziomie 108,9 mld USD, a na koniec 2020 r. już 128,5 mld USD, co świadczy o wzroście skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) o 6,2% r/r w latach 2016-2020.

8. RAPORTY

a) Raporty EBI

- Raport  EBI 1/2019 Temat: Przydzielenie dostępu do systemu EBI (pobierz pdf)

- Raport EBI 2/2019 Temat: Oświadczenie w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego (pobierz pdf)

*załącznik OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ŁADU KORPORACYJNEGO (pobierz pdf)

- Raport EBI 3/2019 Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019 (pobierz pdf)

- Raport EBI 4/2019 Temat: Raport roczny za rok 2018 (pobierz pdf)

* załącznik Raport roczny ECC GAMES S,A,. (pobierz pdf)

* załącznik Sprawozdanie Finansowe za 2018 (pobierz pdf)

* załącznik Sprawozdanie z Działalności 2018 (pobierz pdf)

* załącznik Sprawozdanie z Badania (pobierz pdf)

- Raport EBI 5/2019 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 25 kwietnia 2019 r. (pobierz pdf)

- Raport EBI 6/2019 Temat: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (pobierz pdf)

* załącznik Rezygnacja z zasiadania w Radzie Nadzorczej (pobierz pdf)

- Raport EBI 7/2019 Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki (pobierz pdf)

* załącznik pełna treść ogłoszenia (pobierz pdf)

* załącznik projekty uchwał (pobierz pdf)

* załącznik wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych (pobierz pdf)

- Raport EBI 8/2019 Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A., które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku (pobierz pdf)

* załącznik Treść podjętych uchwał przez WZA 25.04.2019 (pobierz pdf)

- Raport EBI 9/2019 Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej (pobierz pdf)

- Raport EBI 10/2019 Temat: Raport okresowy za I kwartał 2019 roku (pobierz pdf)

* załącznik Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za I kwartał 2019 rok (pobierz pdf)

- Raport EBI 11/2019 Temat: Uzupełnienie raportu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej (pobierz pdf)

* załącznik życiorys zawdodowy członka Rady Nadzorczej (pobierz pdf)

- Raport EBI 12/2019 Temat: Raport okresowy za II kwartał 2019 

   roku (pobierz pdf)

* załącznik Raport kwartalny 2Q 2019 (pobierz pdf)

- Raport EBI 13/2019 Temat: Powołanie członka Zarządu Spółki

   (pobierz pdf)

* załącznik życiorys zawdodowy członka Zarządu (pobierz pdf)

- Raport EBI 14/2019 Temat: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta (pobierz pdf)

* załącznik Tekst jednolity Statutu Spółki (pobierz pdf)

- Raport EBI 15/2019 Temat: Raport okresowy za III kwartał 2019 

   roku (pobierz pdf)

* załącznik Raport kwartalny 3Q 2019 (pobierz pdf)

b) Raporty ESPI

- Raport bieżący ESPI 1/2019 Temat: Przydzielenie dostępu do systemu ESPI (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 2/2019 Temat: Data premiery Car Mechanic Simulator na Nintendo Switch (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 3/2019 Temat: Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Car Mechanic Simulator 18 dla platformy Nintendo Switch (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 4/2019 Temat: Informacje dotyczące projektu Car Mechanic Simulator 19 dla platformy Nintendo Switch, iOS oraz Android. (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 5/2019 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 25 kwietnia 2019 r. (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 6/2019 Temat: Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR (pobierz pdf)

*    załącznik Zawiadomienie_art_19_ust_1_MAR (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 7/2019 Temat: Zmiana stanu posiadania

(pobierz pdf)

* załącznik Zawiadomienie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 8/2019 Temat: Zmiana stanu posiadania

(pobierz pdf)

* załącznik Zawiadomienie art. 69 ustawy o ofercie publicznej_1 (pobierz pdf)

* załącznik Zawiadomienie art. 69 ustawy o ofercie publicznej_2 (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 9/2019 Temat: Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 10/2019 Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki (pobierz pdf)

* załącznik pełna treść ogłoszenia (pobierz pdf)

* załącznik projekty uchwał (pobierz pdf)

* załącznik wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 12/2019 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 13/2019 Temat: Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2019 roku (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 14/2019 Temat: Informacja na temat planowanych działań Emitenta na II i III kwartał 2019 roku (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 15/2019 Temat: Złożenie wniosku w ramach

  konkursu 1/1.2/POIR 2019_GAMEINN organizowanego przez NCBiR

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

  (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 16/2019 Temat: Rozpoczęcie testów gry

  Ultimate Fishing Simulator 2019 (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 17/2019 Temat: Informacja o wyrażeniu

  zgody na sprzedaż części akcji objętych umową lock-up

  (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 18/2019 Temat: Zmiana stanu posiadania

  (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 19/2019 Temat: zawarcie umowy na

  korzystanie przez Emitenta ze znaku towarowego MAZDA

  (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 20/2019 Temat: Informacja o transakcjach

  wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

  (pobierz pdf)

* załącznik zawiadomienie 2019-09-16  (pobierz pdf)

* załącznik zawiadomienie 2019-09-17  (pobierz pdf)

* załącznik zawiadomienie 2019-09-18  (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 20/2019 Temat: zawarcie umowy na

  korzystanie przez Emitenta ze znaku ECUMASTER (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 21/2019 Temat: Aktualizacja informacji

  dotyczącej Car Mechanic Simulator na platformy mobilne

  (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 22/2019 Temat: Nowy projekt - TRACK DAY

  SIMULATOR (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 23/2019 Temat: Data rozpoczęcia

  sprzedaży gry DRIFT19 dla platformy STEAM (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 24/2019 Temat: Zakwalifikowanie projektu Emitenta do dofinansowania w ramach konkursu 1/1.2/POIR 2019_GAMEINN organizowanego przez NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 25/2019 Temat: zawarcie umowy na korzystanie przez Emitenta ze znaku towarowego Subaru (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 26/2019 Temat: Aktualizacja daty rozpoczęcia sprzedaży gry DRIFT19 dla platformy STEAM

(pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 27/2019 Temat: Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu 1/1.2/POIR 2019_GAMEINN organizowanego przez NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (pobierz pdf)

c) Okresowe

Raport roczny spółki ECC Games S.A. za 2018 rok (pobierz pdf)

*załącznik sprawozdanie zarządu z działalności

  ECC GAMES S.A. (pobierz pdf)

*załącznik sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki ECC GAMES S.A. (pobierz pdf)

*załącznik sprawozdanie finansowe (pobierz pdf)

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za I kwartał 2019 rok (pobierz pdf)

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za II kwartał

2019 roku (pobierz pdf)

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za III kwartał

2019 roku (pobierz pdf)

9. PREZENTACJE

10. NOTOWANIA

Notowania

11. DOKUMENT INFORMACYJNY

12. KALENDARIUM

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
• raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.
• raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.
• raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.
• raport okresowy roczny za 2018 r. – 21 marca 2019 r.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

13. ŁAD KORPORACYJNY

Statut Spółki (pobierz pdf)

Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect

14. WALNE ZGROMADZENIE

Ogłoszenie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia ECC GAMES S.A. (dot. WZ dnia 25.04.2019)

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku.


Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki:

1/    Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (pobierz plik)

2/   Projekty uchwał na NWZ (pobierz plik)

3/   Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od                   

       głosowania (pobierz plik)

4/   Liczba akcji, liczba głosów (pobierz plik)

5/   Treść podjętych uchwał przez WZA w dniu 25.04.2019 (pobierz plik)

6/   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów

       na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu

       25 kwietnia 2019 roku (pobierz plik)

15. KONTAKT